De Praktijk in vogelvlucht

Sinds 2009 een kleine laagdrempelige psychologenpraktijk waar je terecht kan met allerlei problemen en klachten zoals angst, somberheid, twijfels en problemen op relatie, werk of studiegebied.

Persoonlijke, praktische en doelgerichte aanpak

Er wordt gewerkt met verschillende evidence based technieken zoals Cognitieve gedragstherapie (methode Barlow), Acceptance en Commitment therapie & oplossingsgerichte psychotherapie. Tijdens de gesprekken worden vaak aanvullende oefeningen gedaan of thuisopdrachten meegegeven. Iedere client krijgt aan het begin van de behandeling een persoonlijke GGZ Portal waarmee op een beveiligde manier informatie uitgewisseld kan worden met de psycholoog.

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) met brede achtergrond en ervaring

Oorspronkelijk geschoold als gedrags- en neurobioloog en sinds 2004 werkzaam in de specialistische en basis GGZ als GZ psycholoog. Naast werk in eigen praktijk ben ik op interim basis ook werkzaam in de specialistische GGZ.

Vergoeding Zorgverzekeraars

Bij een doorverwijzing door je huisarts voor de Basis GGZ wordt veelal een deel van de kosten vergoed ondanks dat ik zonder contracten werk. De praktijk is in 2016 geopend op maandagen en woensdagen van 10:30-17:00 uur. De gemiddelde wachttijd voor een eerste gesprek en aansluitende behandeling is 5-10 dagen.
image

Welkom bij Domstad PsychologenPraktijk


Veel mensen hebben in hun leven wel eens korte of langere perioden waarin het wat moeilijker gaat. De stap naar een psycholoog kan dan groot zijn. Met de oprichting van Domstad PsychologenPraktijk probeer ik (Tobias Havelaar) deze drempel zo laag mogelijk te maken.
In een prettige en rustige setting kun je uiteenlopende problemen die in jouw leven spelen bespreken en samen aanpakken. Te denken valt aan
depressieve klachten, angstklachten, trauma, rouwverwerking, identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen of problemen binnen je relatie. Deze problemen kunnen al dan niet samenhangen met lichamelijke (chronische) klachten. Maar het is ook goed mogelijk dat je gewoon eens een persoonlijk vraagstuk aan een onafhankelijke professional wilt voorleggen. Er bestaat momenteel alleen de mogelijkheid voor individuele gesprekken.
image

Aanpak

Het uitgangspunt is dat jij zelf de specialist bent op het gebied van je gevoelens, gedachten en gedrag. Het goed herkennen, begrijpen en hanteren hiervan is echter gemakkelijker met de hulp van een ervaren Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Samen stellen we aan het begin persoonlijke doelen vast die binnen enkele weken tot maanden bereikt kunnen worden.
Hierbij wordt gewerkt met verschillende methoden zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en oplossingsgerichte- en cliëntgerichte psychotherapie. Ook wordt gewerkt met recente inzichten uit de Positieve Psychologie waarmee jouw positieve eigenschappen in kaart gebracht en versterkt kunnen worden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health of ondersteunende boeken.
image

Vergoedingen 2016

Sinds 2014 is de oorspronkelijke eerstelijns GGZ veranderd in de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Meest belangrijke wijzigingen zijn dat de verzekeraar een vergoeding geeft voor zogenaamde zorgprestaties binnen de Basis GGZ. Er moet dan wel sprake zijn van een classificatie volgens de DSM. Aangezien ik een contractvrije psycholoog ben kan het zijn dat je minder vergoed krijgt. Je kan hiervan een eerste indruk krijgen op Vergoedingen zonder contract 2016. Uitgebreidere informatie hierover en over de gehanteerde tarieven is hier te vinden.

Aanmelden

Wanneer mijn aanpak jou aanspreekt kan je het beste met contactformulier op deze website invullen of eerst vrijblijvend contact opnemen via 06-14330397. De gemiddelde wachttijd voor een eerste gesprek en aansluitende behandeling is momenteel ongeveer 2 weken.
Stacks Image 2285