De praktijk is per 1-12-2018 gesloten i.v.m. uitbreiding van interim werkzaamheden binnen de Specialistische GGZ.

Stacks Image 21

Welkom bij Domstad PsychologenPraktijk


Veel mensen hebben in hun leven wel eens korte of langere perioden waarin het wat moeilijker gaat. De stap naar een psycholoog kan dan groot zijn. Met de oprichting van Domstad PsychologenPraktijk probeer ik (Tobias Havelaar) deze drempel zo laag mogelijk te maken.
In een prettige en rustige setting kun je uiteenlopende problemen die in jouw leven spelen bespreken. Te denken valt aan
depressieve klachten, angstklachten, trauma, rouwverwerking, identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen of problemen binnen je relatie. Deze problemen kunnen al dan niet samenhangen met lichamelijke (chronische) klachten. Maar het is ook goed mogelijk dat je gewoon eens een persoonlijk vraagstuk aan een onafhankelijke professional wilt voorleggen.
Aanpak
Het uitgangspunt is dat jij zelf de specialist bent op het gebied van je gevoelens, gedachten en gedrag. Het goed herkennen, begrijpen en hanteren hiervan is echter gemakkelijker met de hulp van een ervaren Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Samen stellen we aan het begin persoonlijke doelen vast die binnen enkele weken tot maanden bereikt kunnen worden.
Hierbij wordt gewerkt met verschillende methoden zoals cognitieve gedragstherapie (CGT),
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en oplossingsgerichte- en cliëntgerichte psychotherapie. Ook wordt gewerkt met recente inzichten uit de Positieve Psychologie waarmee jouw positieve eigenschappen in kaart gebracht en versterkt kunnen worden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health of ondersteunende boeken.
Aanmelden
Er worden geen nieuwe clienten meer aangenomen i.v.m. uitbreiding van werkzaamheden in de SGGZ.

Kwaliteitsstatuut 2017:
Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk is te vinden door hier te klikken.