Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) met brede achtergrond en ervaring

Oorspronkelijk geschoold als gedrags- en neurobioloog en sinds 2004 werkzaam in de specialistische en basis GGZ als GZ psycholoog. Naast werk in eigen praktijk ben ik ook werkzaam in de specialistische GGZ (neurorevalidatie en verslavingskliniek).

Openingstijden

De praktijk is in 2018 tijdelijk gesloten i.v.m. uitbreiding van interim werkzaamheden binnen de Specialistische GGZ.
Stacks Image 21

Welkom bij Domstad PsychologenPraktijk


Veel mensen hebben in hun leven wel eens korte of langere perioden waarin het wat moeilijker gaat. De stap naar een psycholoog kan dan groot zijn. Met de oprichting van Domstad PsychologenPraktijk probeer ik (Tobias Havelaar) deze drempel zo laag mogelijk te maken.
In een prettige en rustige setting kun je uiteenlopende problemen die in jouw leven spelen bespreken. Te denken valt aan
depressieve klachten, angstklachten, trauma, rouwverwerking, identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen of problemen binnen je relatie. Deze problemen kunnen al dan niet samenhangen met lichamelijke (chronische) klachten. Maar het is ook goed mogelijk dat je gewoon eens een persoonlijk vraagstuk aan een onafhankelijke professional wilt voorleggen. Er bestaat momenteel alleen de mogelijkheid voor individuele gesprekken.
Stacks Image 3613
Aanpak
Het uitgangspunt is dat jij zelf de specialist bent op het gebied van je gevoelens, gedachten en gedrag. Het goed herkennen, begrijpen en hanteren hiervan is echter gemakkelijker met de hulp van een ervaren Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). Samen stellen we aan het begin persoonlijke doelen vast die binnen enkele weken tot maanden bereikt kunnen worden.
Hierbij wordt gewerkt met verschillende methoden zoals cognitieve gedragstherapie (CGT),
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en oplossingsgerichte- en cliëntgerichte psychotherapie. Ook wordt gewerkt met recente inzichten uit de Positieve Psychologie waarmee jouw positieve eigenschappen in kaart gebracht en versterkt kunnen worden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health of ondersteunende boeken.
Stacks Image 694
Vergoedingen 2017
Sinds 2014 is de oorspronkelijke eerstelijns GGZ veranderd in de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Meest belangrijke wijzigingen zijn dat de verzekeraar een vergoeding geeft voor zogenaamde zorgprestaties binnen de Basis GGZ. Er moet dan wel sprake zijn van een classificatie volgens de DSM. Aangezien ik een contractvrije psycholoog ben kan het zijn dat je minder vergoed krijgt dan bij een psycholoog die wel contracten heeft afgesloten. Je kan hiervan een eerste indruk krijgen op Vergoedingen zonder contract 2017. Uitgebreidere informatie hierover en over de gehanteerde tarieven is hier te vinden.

Aanmelden
Er worden tenminste tot 1 januari 2019 geen nieuwe clienten meer aangenomen i.v.m. uitbreiding van werkzaamheden in de SGGZ.

Kwaliteitsstatuut 2017:
Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk is te vinden door hier te klikken.
Stacks Image 2285