Relatietherapie:

Hier zijn een aantal handige oefeningen te vinden die ter ondersteuning van relatietherapie gebruikt kunnen worden.
Eenvoudig stappenplan van Gottman (www.gottman.com) wat goed kan helpen wanneer je achteraf (als je afgekoeld bent) samen met je partner terugblikt op een ruzie die je hebt gehad. Binnen relatietherapie wordt ondermeer met dit stappenplan gewerkt om beter grip te krijgen op terugkerende ruzies en niet helpende herhalende gedragspatronen te doorbreken.
Een leuk spel waarbij je kan onderzoeken hoe goed je elkaar nu eigenlijk echt kent na al die jaren.
Korte vragenlijst die een indruk geeft in hoeverre je toegankelijk, ontvankelijk en beschikbaar bent voor je partner