Intake en behandelplan

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Hierin bespreken we wat er speelt in jouw leven en waar je tegenaan loopt. Aanvullend kunnen psychologische vragenlijsten worden afgenomen om een compleet beeld te krijgen van de aard en de intensiteit van jouw klachten.
Op basis van de intake (1-2 gesprekken) stellen we samen een behandelplan op. Daarin staan naast een evt. DSM classificatie en classificatie van aanwezige problemen tevens de persoonlijke doelen die je wil bereiken in de komende periode. Gemiddeld kan rond de 5 tot 8 gesprekken al veel bereikt worden maar soms is ook een langer durend therapieproces noodzakelijk voor meer structurele verandering.

Positieve Focus

Kenmerkend voor de aanpak bij GZ Psycholoog Utrecht is dat er naast aandacht voor aanwezige psychische klachten en problemen er ook wordt gekeken naar welke kwaliteiten en talenten je hebt en hoe die verder uitgebouwd en versterkt kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke stroming van de Positieve Psychologie (M. Seligman) en Acceptance en commitment therapie.

Therapiestijl

Mijn therapiestijl kenmerkt zich door een persoonlijke en betrokken maar ook duidelijke en praktische aanpak. Daarbij wordt doelgericht gewerkt vanuit een vriendelijke basishouding. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jouw wensen en grenzen als cliënt. Hierbij vind ik het belangrijk dat het vergroten van inzicht gepaard gaat met het veranderen van gedrag. Niet alleen praten over dingen maar ook juist oefeningen doen tijdens en buiten de sessies om veranderingen te gaan ervaren. Denk daarbij aan bepaalde huiswerkopdrachten (klacht/kracht registratie, mindfulness, rollenspelen, waarden onderzoek). Om dit te bereiken worden ondermeer de nieuwste technieken en inzichten gebruikt vanuit de “positieve psychologie” en Acceptance and Comittment therapie (een 3de generatie gedragstherapie). Tevens worden verschillende deeltechnieken uit de inzichtgevende psychotherapie gehanteerd. Naast de vermindering van je klachten is het mijn doel om, samen met jou, ook je sterke kanten in kaart te brengen en verder te verstevigen. Dit kan zorgen dat je (nog) meer van het leven kan genieten en je mogelijkheden ten volle benut. Wanneer je traumatische ervaringen hebt gehad of gepest bent dan zal er mogelijk gewerkt worden met EMDR therapie