Cliënten brochures

Hier zijn verschillende brochures en folders te vinden die bijvoorbeeld over ziektebeelden of behandelmethoden een beknopte samenvatting bieden.
Informatie van de verenging EMDR Nederland over wat een EMDR behandeling inhoud
Beknopte heldere informatiebrochure over de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen van de NVVP. Meer informatie over het precieze diagnostische traject binnen Domstad PsychologenPraktijk kunt u altijd (telefonisch) opvragen.
Screenings vragenlijst ADHD die ingevuld kan worden wanneer na overleg met je therapeut er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van ADHD. De resultaten van deze screeningslijst zijn nooit voldoende om daadwerkelijk de diagnose ADHD te stellen. Daarvoor is er een uitgebreid diagnostisch onderzoek nodig met het DIVA interview. Dit neemt ruim 90 min in beslag en wordt bij voorkeur afgenomen in het bijzijn van een van je ouders en/of partner.
Informatiefolder over de kenmerken en behandeling van de sociale angststoornis (sociale fobie) bij volwassenen in een uitgave van de NVVP
Informatiefolder over de kenmerken en behandeling van de paniekstoornis met agorafobie bij volwassenen in een uitgave van de NVVP (1994)
Informatiefolder over de kenmerken en behandeling van de depressieve stoornis bij volwassenen in een uitgave van de NVVP