Cognitieve gedragstherapie

Deze therapievorm legt het accent op het gaan leren zien van de invloed van je gedachten op wat je vervolgens voelt en doet in een situatie. Daarna train je jezelf steeds meer om hier ook zaken in te veranderen.

Op deze pagina zijn een aantal veelgebruikte handige ondersteunende registratieformulieren te vinden die vaak gebruikt worden binnen cognitieve gedragstherapie. Daarnaast zijn er ook een aantal informatieve documenten te vinden met betrekking tot angststoornissen en stemmingsstoornissen.
Het G schema is een veel gebruikte eerste stap binnen cognitieve gedragstherapie waarbij je een bepaalde periode, in spanningsvolle situaties die zich voordoen, bijhoudt wat binnen een bepaalde Gebeurtenis de Gedachten, Gevoelens en Gedragingen zijn. Ingevulde formulieren worden binnen de therapie besproken met je en vervolgens gebruikt bij volgende stappen in de behandeling (uitdagen).
Het leren uitdagen van de geregistreerde gedachten is een belangrijke vervolgstap waarbij je op den duur je cognitieve flexibilieit binnen situaties kan verhogen en zo minder last hebt van negatieve gevoelens.
Meer achtergrond informatie en voorbeelden om het G schema in je dagelijkse leven nog gemakkelijker aan te leren.